Home » Dom Studencki » Dokumenty

Dokumenty

Opłaty 2017/2018

Decyzja w sprawie opłat za korzystanie przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z miejsc w Domach Studenckich w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 →pdf

Podanie o nocleg gościa w swoim pokoju

  • wersja polska →pdf
  • wersja angielska →pdf

Podanie w należy złożyć w administracji lub recepcji przed terminem przyjazdu gościa.

Zarządzenie nr 90/2016/2017 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich i Domu Akademickiego UAM oraz wzoru umowy najmu miejsca w Domu Studenckim/Akademickim UAMwww

  • Treść zarządzenia nr 90/2016/2017 →pdf
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2016/2017 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2017 r. – Umowa najmu miejsca w domu studenckim/akademickim →pdf
    • Contract in English →pdf
  • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2016/2017 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2017 r. – Regulamin Domów Studenckich i Domu Akademickiego UAM →pdf
  • Regulations governing accommodation in Adam Mickiewicz University Dormitory and Halls of Residence →pdf

Wniosek o zwrot kaucji w DS Jowita →pdf

Wypełniony wniosek o zwrot kaucji należy zostawić w Administracji DS Jowita w momencie wymeldowania lub po wymeldowaniu wysłać podpisany dokument pocztą.