Home » Dom Studencki » Dokumenty

Dokumenty

Termin wnoszenia opłat, odsetki ustawowe

Zarządzenie Nr 138/2009/2010 Rektora UAM z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia terminu wnoszenia opłat za korzystanie z miejsc w Domach Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu →www

 

Opłaty 2017/2018

Decyzja w sprawie opłat za korzystanie przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z miejsc w Domach Studenckich w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 →pdf

 

Podanie o nocleg gościa w swoim pokoju

 • wersja polska →pdf
 • wersja angielska →pdf

Podanie w należy złożyć w administracji lub recepcji przed terminem przyjazdu gościa.

 

Zameldowanie – umowa

 • Zarządzenie Nr 172/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy określającej warunki zakwaterowania w Domach Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu →www
 • Umowa określająca warunki zakwaterowania w domu studenckim →www
 • Aneks do umowy na rok akademicki 2010/2011 →pdf

Official translation for English-speaking residents

 • Directive No 172/2009/2010, Rector, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 21 September 2010, Implementation of a model agreement defining the conditions of residence in the halls of residence of the Uniwersytet im. Adama Mickiewicza →pdf
 • Annex to the Directive No 172/2009/2010, Rector, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 21 September 2010 →pdf
 • Addendum to the Agreement concluded for the academic year 2010/2011 defining the conditions of residence in the halls of residence of the Uniwersytet im. Adama Mickiewicza →pdf
 • The Agreement English-Polish in one filepdf

 

Regulamin Domu Studenckiego UAM

 • Zarządzenie Nr 184/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu →www
 • Załącznik do Zarządzenia nr 184/2010/2011 Rektora UAM z dnia 14 października 2010r. →www

Official translation for English-speaking residents

 • Directive No 184/2010/2011, Rector, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 14 October 2010, Implementation of the Halls of Residence Regulations Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań →pdf
 • Annex to the Directive No 184/2010/2011, Rector, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 14 October 2010 – UAM Hall of Residence Regulations →pdf

 

Wniosek o zwrot kaucji w DS Jowita →pdf

Wypełniony wniosek o zwrot kaucji należy zostawić w Administracji DS Jowita w momencie wymeldowania lub wysłać podpisany i  zeskanowany dokument na adres dsjowita@amu.edu.pl