Home » Jednostki organizacyjne UAM

Jednostki organizacyjne UAM

Wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej, za głównym budynkiem DS Jowita położony jest mniejszy budynek, w którym na pierwszym i drugim piętrze znajdują się biura różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do budynku prowadzi wejście C (ul. Zwierzyniecka 7C, 60-813 Poznań).

 • Od godziny 7:30 do godziny 9:30, do mniejszego budynku prowadzi wejście A przez hol DS Jowita.
 • Od godziny 9:30 do 15:30, do mniejszego budynku prowadzi wejście C od ul. Zwierzynieckiej.
 • Od godziny 15:30, do mniejszego budynku prowadzi wejście A przez hol DS Jowita.


Jednostki ogólnouczelniane

 • Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii (UCITT) →www
  • Preinkubator Akademicki UAM

Administracja

 • Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia →www
 • Biuro ds. Mobilności Transatlantyckiej →www 
 • Poradnia psychologiczna dla studentów →www
 • Samodzielne stanowiska pracy – Rzecznik patentowy →www
 • Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier) →www
  • Centrum Wolontariatu i Praktyk →www

Organizacje

 • Parlament Samorządu Studentów →www