Witamy w DS Jowita UAM

JOWITA to Dom Studencki Uniwersytetu im. Adama Mickieewicza w Poznaniu przeznaczony dla studentów naszego Uniwersytetu.

Główny budynek posiada 11 pięter wraz z rozbudowaną częścią parterową.

Na parterze znajduje się recepcja, administracja DS Jowita (pokój P-4), Biuro Parlamentu Samorządu Studentów (pokój P-2), dwie sale wykładowe (A i B) oraz sala komputerowa (D), oraz biuro Projektu 3. Misja UAM (sala C)

Na piętrach A i 1. znajdują się pokoje gościnne, na piętrach 2-10 – pokoje studenckie.


Mniejszy budynek,
położony wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej prostopadle do głównego. Znajdują się w nim biura różnych jednostek organizacyjnych UAM oraz pomieszczenia wynajmowane firmom zewnętrznym (klub, Stołówka JOWITA).

Na pierwszym piętrze znajduje się Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii (UCITT) oraz Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier). Znajdują się tu również dwie sale wykładowe.

Drugie piętro zajmują m.in. pomieszczenia Biura Rady ds. Jakości Kształcenia i Preinkubatora Akademickiego.