Witamy w DS Jowita UAM

 

Według Zarządzenia nr 455/2019/2020 Rektora UAM z dnia 23 maja 2020 r. w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 czerwca 2020 r. :

Dotyczy studentów, którzy czasowo opuścili akademik i chcieliby do nas wrócić

Zezwala się na zakwaterowanie studentów i doktorantów w domu studenckim Uniwersytetu w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 roku z zachowaniem następujących zasad:
1) osobami uprawnionymi do zakwaterowania są wyłącznie studenci i doktoranci, którzy realizować będą zajęcia laboratoryjne i inne w formie tradycyjnej – na okres prowadzenia tych zajęć;
2) zakwaterowanie studenta lub doktoranta w domu studenckim Uniwersytetu następuje na wniosek zainteresowanego, na
podstawie zgody kanclerza udzielonej po uzyskaniu opinii właściwego dziekana, dyrektora filii, kierownika szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej lub kierownika studiów doktoranckich.

Studenci, którzy nie uzyskali zakwaterowania, zgodnie z zasadami obowiązani są do odbioru swoich rzeczy do 30 czerwca 2020 r. według zasad określonych przez kierownika Domu Studenckiego – prosimy zapoznać się z zasadami tutaj.


Utrzymuje się zakaz odwiedzin w domu studenckim przez gości
zewnętrznych.

Pobyt w czasie wakacji:
Osoby, które aktualnie mieszkają w Domu Studenckim i chciałyby mieszkać u nas przez okres wakacyjny, prosimy o wpisanie się na listę dostępną na stoliku przed recepcją.


 

JOWITA to Dom Studencki Uniwersytetu im. Adama Mickieewicza w Poznaniu przeznaczony dla studentów naszego Uniwersytetu.

Główny budynek posiada 11 pięter wraz z rozbudowaną częścią parterową.

Na parterze znajduje się recepcja, administracja DS Jowita (pokój P-4), Biuro Parlamentu Samorządu Studentów (pokój P-2), dwie sale wykładowe (A i B) oraz sala komputerowa (D), oraz biuro Projektu 3. Misja UAM (sala C)

Na piętrach A i 1. znajdują się pokoje gościnne, na piętrach 2-10 – pokoje studenckie.


Mniejszy budynek,
położony wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej prostopadle do głównego. Znajdują się w nim biura różnych jednostek organizacyjnych UAM oraz pomieszczenia wynajmowane firmom zewnętrznym (klub, Stołówka JOWITA).

Na pierwszym piętrze znajduje się Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii (UCITT) oraz Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM (Biuro Karier). Znajdują się tu również dwie sale wykładowe i bufet śniadaniowy.

Drugie piętro zajmują m.in. pomieszczenia Biura Rady ds. Jakości Kształcenia, Biura ds. Mobilności Transatlantyckiej i Preinkubatora Akademickiego.