Home » Aktualności » Przegląd systemu SAP

Przegląd systemu SAP

Uprzejmie informujemy, że dnia 28 czerwca (piątek) od 9:00 na piętrze 6, 7, 8 będzie przeprowadzany przegląd systemu przeciwpożarowego.

W razie nieobecności studentów, do pokoi będą wchodzić pracownicy serwisu z przedstawicielem administracji.

On 28th of June (Friday) from 9:00 am,
on the 6th,7th and 8th floor we will check the fire protection system.


If you’re not in your room, the service staff will enter it with the member of our administration.