Home » Dom Studencki » Regulamin

Regulamin

Zarządzenie nr 90/2016/2017 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich i Domu Akademickiego UAM oraz wzoru umowy najmu miejsca w Domu Studenckim/Akademickim UAMwww

  • Treść zarządzenia nr 90/2016/2017 →pdf
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2016/2017 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2017 r. – Umowa najmu miejsca w domu studenckim/akademickim →pdf
  • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2016/2017 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2017 r. – Regulamin Domów Studenckich i Domu Akademickiego UAM →pdf
  • Regulations governing accommodation in Adam Mickiewicz University Dormitory and Halls of Residence →pdf