Home » Dom Studencki » Siłownia

Siłownia

Siłownia jest przeznaczona tylko dla mieszkańców DS Jowita.

Terminarz z godzinami otwarcia siłowni opracowany przez pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, podany zostanie co miesiąc na stronie internetowej w aktualnościach.

 

Trenerzy

mgr Mirosław Kowalski
mgr Mirosław Kowalski
dr Fryderyk Musielak
dr Fryderyk Musielak
mgr Maciej Wojciechowski
mgr Maciej Wojciechowski

 

Regulamin korzystania z siłowni

 1. Trenowanie w siłowni odbywać się powinno tylko pod nadzorem trenera lub instruktora.
 2. Grupa zorganizowana może przebywać na siłowni pod nadzorem opiekuna, który jest odpowiedzialny za porządek w podległej grupie.
 3. Z urządzeń siłowni mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań do uprawiania sportów siłowych.
 4. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do posiadania stroju oraz obuwia sportowego.
 5. Zabrania się wchodzenia do sali ćwiczeń w okryciach wierzchnich i butach.
 6. Zabrania się korzystania z siłowni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.
 7. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.
 10. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 11. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 12. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener lub instruktor.
 13. Na terenie siłowni obowiązuje zakaż spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania wszelkiego rodzaju rzeczy z elementami szklanymi.
 14. Osoby przyczyniające się do niszczenia sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Za rzeczy wartościowe pozostawione w sali ćwiczeń uniwersytet nie odpowiada.

O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast informować trenerów.