Home » Jednostki organizacyjne UAM

Jednostki organizacyjne UAM

Wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej, za głównym budynkiem DS Jowita położony jest mniejszy budynek, w którym na pierwszym i drugim piętrze znajdują się biura różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do budynku prowadzi wejście C (ul. Zwierzyniecka 7C, 60-813 Poznań).

  • Od godziny 7:30 do godziny 9:30, do mniejszego budynku prowadzi wejście A przez hol DS Jowita.
  • Od godziny 9:30 do 15:30, do mniejszego budynku prowadzi wejście C od ul. Zwierzynieckiej.
  • Od godziny 15:30, do mniejszego budynku prowadzi wejście A przez hol DS Jowita.
  • Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii (UCITT) →www
  • Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia →www
  • Biuro Karier →www
  • Biuro ds. Mobilności Transatlantyckiej
  • Parlament Samorządu Studentów →www