Home » Jednostki organizacyjne UAM

Jednostki organizacyjne UAM

Wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej, za głównym budynkiem DS Jowita położony jest mniejszy budynek, w którym na pierwszym i drugim piętrze znajdują się biura różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

(Wszystkie poniższe linki do Jednostek UAM otwierają się w nowej karcie)

  • Sekcja Obsługi Procesu Kształcenia →www
  • Sekcja Obsługi Studentów →www
  • Biuro Karier →www
  • Parlament Samorządu Studentów →www

 

Deklaracja Dostępności